Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

​İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız,

Türkiye Finans tüm faaliyetlerinde “İnsanı en değerli varlık olarak” kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirgemeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli hedef olarak benimsemektedir.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi” toplantıları ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularındaki yasal yükümlülüklerimiz yakından ve sürekli şekilde takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Bankamızda göreve başlayacak tüm çalışanların sağlık kontrolleri İşyeri Hekimimiz tarafından gerçekleştirilmekte ve İş Güvenliği Uzmanımızla birlikte “İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı Eğitimi” verilmektedir. Göreve başlamaları sonrası “Oryantasyon Eğitim Programı” kapsamında sınıf içi “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri düzenlenmektedir. Ayrıca eğitimler yıl içinde e-eğitim olarak tüm çalışanların erişimine açılarak yasal mevzuata uygun olarak güncellenmektedir.

2018 yılı itibarıyla Bankamız Genel Müdürlük Binasında uygulamaya aldığımız İSG Yönetim Sistemi yazılımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik tüm konular sistemli ve düzenli bir şekilde takip ve kontrol edilmektedir.

Türkiye Finans olarak;

  • Düzenlediğimiz uygulamalı acil durum eğitimleri, tatbikat ve etkinliklerle Bankamızda İSG kültürünün geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Tüm çalışmalarımızı ilgili tarafların proaktif katılımı ve üst yönetimimizin desteğiyle etkin ve sürekli biçimde yürütüyoruz.
  • Tüm yöneticilerimizin, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm ekip üyelerinin, alt işveren çalışanlarının ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olduklarının bilinciyle hareket etmeleri için gerekli bilgi ve yönlendirmeleri sağlıyoruz.
  • Tüm çalışanlarımıza, alt işverenlerimize ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve yetkinlikleri kazandırmaya ve kişisel farkındalıklarını yüksek tutmaya çalışıyoruz.
  • Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Şubelerimizde yasal mevzuat kapsamında “Risk Analizleri”, “Acil Durum Eylem Planları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri”, “Tatbikatlar” ile “Test, Ölçüm ve Analizler” gerçekleştirerek “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının” önlenmesini öncelikli hedefimiz olarak benimsiyoruz.

İnsan Kaynakları İş Grubu