Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Vekaletname Formu

​​Vekâletname formu, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin vekil sıfatıyla temsil edilmeleri için vekillerine verecekleri vekaletnamenin minimum içeriğini gösteren bir formdur.

Pay sahiplerimiz Vekaletname Formuna buradan ​ulaşabilir.

Bu bölümde kullanılan dokümanları inceleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programının kurulu olması gerekmektedir. Bilgisayarınıza Adobe Acrobat Reader’ı yüklemek için tıklayın.