Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

​Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), depremin konutlarda yol açabileceği maddi zararların poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde teminat altına alınmasını sağlayan ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan bir sigorta uygulamasıdır.

DASK sigorta poliçenizi Türkiye Finans aracılığı ile kolayca düzenletebilir ve yenileyebilirsiniz.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemizin büyük bir kısmı yüksek derecede deprem riski taşımaktadır. Bu büyük riski yönetebilmek ve depremin doğrudan neden olduğu maddi hasarları en etkin ve hızlı şekilde karşılamak için deprem sigortası yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Yaşamınızın deprem öncesi standartlarda devamlılığını sağlamak için Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmayı ihmal etmeyin.

Zorunlu Deprem Sigortasının (DASK) Özellikleri

 • DASK poliçenizi Türkiye Finans Şubelerinden kolay ve hızlı bir şekilde temin edebilirsiniz.
 • Prim ödemelerinizi Türkiye Finans kredi kartınızdan peşin veya taksitli ya da bankamızdaki hesabınızdan peşin olarak gerçekleştirebilirsiniz.
 • Zorunlu Deprem Sigortası devlet tarafından sunulan bir güvencedir.
 • DASK konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.
 • Yıllık olarak düzenlenen DASK poliçelerinin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanır.
 • DASK prim tutarı, tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyededir.
 • Poliçe sahibi olarak eviniz depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezine başvurabilirsiniz.
 • Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için yeterlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

DASK nedir?

DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltmasıdır. Türkiye deprem üretme riski yüksek bir ülke olduğu için zorunlu hale getirilen deprem sigortası DASK tarafından uygulanır. Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonucunda ev ve iş yerlerinde meydana gelebilecek yıkımların yanı sıra depreme bağlı olarak gelişen yangın, infilak, toprak kayması, tsunami gibi olayların oluşturacağı zararları da limitiniz dahilinde teminat altına alır.

DASK zorunlu mudur?

Deprem sigortası, tüm konut tipleri için zorunlu bir sigorta çeşididir. 6305 sayılı Afet Kanunu kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmayan kişiler, konut kredilerinden veya deprem sonrası devlet tarafından yapılacak yardımlardan yararlanamaz. Konutlara elektrik, su veya doğal gaz gibi hizmetlerin bağlanması için de deprem sigortası yaptırmak mecburidir.

Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yaptırılır?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçenizi Türkiye Finans şubelerinden, Türkiye Finans İnternet Şubesi ya da Mobil Şube üzerinden kolaylıkla yaptırabilirsiniz.

DASK nasıl yenilenir?

DASK Sigortası bir yıl süreyle yapılır, bu nedenle her yıl yenilenmesi gerekir. Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizi Türkiye Finans şubelerinden, Türkiye Finans İnternet Şubesi ve Mobil Şube üzerinden yenileyebilirsiniz. Yenileme işlemini poliçe sürenizin bitimine 60 gün kalmasından başlayarak poliçe sürenizin bitiminden 30 gün sonraya kadar yapabilirsiniz.

DASK sigortası iptal edilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçedir, bu nedenle “Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları - C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Fesih ve İptaller" maddesinde yer alan durumlar dışında iptal edemezsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) teminatı neleri kapsar?

 • Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.
 • Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat kapsamı altındadır.
 • Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

DASK sorgulaması nasıl yapılır?

Bir meskene ait DASK sorgulama işlemini dask.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

DASK yaptırmak içi gerekli bilgiler nelerdir?

 • Sigortalının/sigorta ettirenin adı, TCKN bilgisi, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), adresi, telefon bilgisi
 • Sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu
 • Meskenin brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli

DASK sigortası için gerekli olan Adres Kodu (UAVT) nedir?

Adres Kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanının kısa adıdır.

Zorunlu Deprem Sigortanızı kolayca yaptırmak için Adres Kodunuzu mutlaka öğrenin.

Adres kodunuzu öğrenmek için tıklayın​.

Hangi binalar DASK sigortası kapsamındadır

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

DASK sigorta ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Hangi binalar DASK sigortası kapsamında değildir?

DASK sigorta kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

DASK fiyatı nasıl hesaplanır?

Zorunlu Deprem Sigortasının prim tutarı bulunduğu bölgenin risk durumuna, binanın yapı tarzına, inşa edildiği yıla, toplam kat sayısına, yüzölçümüne göre hesaplanır.

Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı ve sigorta bedelini hesaplamak için tıklayın.

HEMEN BAŞVUR

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Sigortacılık Mevzuatı ve Ürün Genel Şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız.